Limon

Limon Paketleme

  • 300x400x18 Karton Kutu
  • 300x400x18 Plastik Kutu
  • 15 kg Telescopic

Limon Üretim Takvimi

limontakvim
Read More: Limon

Greyfurt

Greyfurt Paketleme

  • 400*500*180 Open Top
  • 15 kg Telescopic

Greyfurt Üretim Takvimi

geryfurttakvim
Read More: Greyfurt

Portakal

Portakal Paketleme

  • 300*500*160 Open Top
  • 15 kg Telescopic

Portakal Üretim Takvimi

portokaltakvim
Read More: Portakal